FARLEY INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A.

poniedziałek, Luty 17th, 2014

Spółka FARLEY INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426208
 • REGON – 146203939
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-31

Dane adresowe firmy FARLEY INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jerozolimskie 56 C

Miejscowość – 00-803 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226051
Długość geogr. – 20.99514

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

S4R sp. z o.o.

piątek, Luty 14th, 2014

Spółka S4R sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426479
 • REGON – 146200540
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy S4R sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Zaruby 9 49

Miejscowość – 02-796 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.122532
Długość geogr. – 21.07753

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 58.11.Z Wydawanie książek

Dane wpisane do KRS

JANKOWSKI PULCHNY GÓRCZAK sp. z o.o. S.K.A.

środa, Luty 12th, 2014

Spółka JANKOWSKI PULCHNY GÓRCZAK sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426442
 • REGON – 146200384
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy JANKOWSKI PULCHNY GÓRCZAK sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Białołęcka 259

Miejscowość – 03-253 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.328091
Długość geogr. – 21.02696

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Dane wpisane do KRS

MKM GROUP sp. z o.o.

wtorek, Luty 11th, 2014

Spółka MKM GROUP sp. z o.o. / siedziba Suwałki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426458
 • REGON – 200710540
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy MKM GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Suwałki

Ulica – Szczecińska 15

Miejscowość – 16-400 Suwałki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.09325
Długość geogr. – 22.941151

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Dane wpisane do KRS

KWARKI sp. z o.o.

poniedziałek, Luty 10th, 2014

Spółka KWARKI sp. z o.o. / siedziba Konstancin-Jeziorna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426511
 • REGON – 146204235
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy KWARKI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Konstancin-Jeziorna

Ulica – Słoneczna 16

Miejscowość – 05-520 Konstancin-Jeziorna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.116199
Długość geogr. – 21.1498

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.30.Z Rozmnażanie roślin

Dane wpisane do KRS